Lars Larsens ulykkelige historie

Interesse for slekt og historie bringer meg rundt til lag og foreninger med ulike foredrag. Nå jobber jeg fram en ny presentasjon – om Lars Larsen (1812-1844) fra Kristiansand.

Han var tukthusfange allerede som konfirmant, og fikk livstidsdom som lenkeslave på festningen i Fredrikstad. Der ble han etter mange års soning nådigst forundt opreisning på æren. Det satte ham ikke på frifot, men ga noe lettere soningsvilkår. Samme år ble han drept i en arbeidsulykke, da en mur raste over ham ved rydding av en branntomt.

Det er en historie med undring over levd liv, om tidligere tiders strafferegime og om kildesøk i tilgjengelig rettergangsmateriale. Jeg synes det er moro å dele med flere noe av det som er gjemt og glemt. De siste årene har jeg holdt nesten 70 foredrag. Jeg har ikke noen kommersielle motiver, men ber om dekning av kostnader. Ta gjerne kontakt!