Arbeidssangen på seilskutene

Sjantien var arbeidssangen på seilskutene. Sjøfolk kunne nok synge viser på frivakta også, men sjantien ble brukt til arbeid og var et middel for å få mannskapet til å yte maksimalt.

Tønsberg Sjømannsforening har et eget sjantikor og holder tradisjonen i hevd! Karene slo an tonen på Slektsforskerdagen 2017, i regi av Slekt og Data Vestfold. Sjøfolk og hvalfangst var dagens hovedtema.

Tønsberg Sjømannsforening har lang og stolt historie. Det er landets nest eldste sjømannsforening, stiftet i 1846. Foreningen startet med 26 medlemmer sammensatt av kapteiner og redere, blant disse hvalfangstpioneren Svend Foyn. I dag teller foreningen ca. 270 medlemmer.

Opp gjennom årene har Tønsberg Sjømannsforening bygget det første Slottsfjellstårnet, sjømannshjem og sjømannskole, reist minnesmerker og etablert Tønsberg sjøfartshistoriske senter.